Jak wypełnić oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pb-5

Posiadanie odpowiednich dokumentów, w tym oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5, jest kluczowe w procesie realizacji inwestycji budowlanej. Wypełnienie tego dokumentu wymaga dokładności i zrozumienia jego struktury oraz informacji, jakie należy w nim zawrzeć.

Niniejszy artykuł jest wynikiem naszej kooperacji z praktycznyekspert.pl

Struktura oświadczenia pb-5

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5 składa się z kilku kluczowych sekcji. Najważniejsze elementy obejmują:

  • Informacje identyfikacyjne o inwestorze
  • Dane dotyczące nieruchomości, takie jak adres, numer działki, powierzchnia
  • Opis prawa do dysponowania nieruchomością
  • Oświadczenie inwestora o zapoznaniu się z przepisami prawa budowlanego

Wypełnianie oświadczenia krok po kroku

Aby poprawnie wypełnić oświadczenie PB-5, należy:

  1. Wprowadzić dokładne dane identyfikacyjne inwestora.
  2. Podać szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości, uwzględniając wszelkie niezbędne dane, takie jak numer działki, powierzchnia, czy ewentualne obciążenia.
  3. Opisać prawo do dysponowania nieruchomością, wskazując na tytuł prawny (np. własność, użytkowanie wieczyste) oraz potencjalne ograniczenia.
  4. Potwierdzić zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, które regulują proces inwestycji na danej nieruchomości.

Faqs dotyczące oświadczenia pb-5

Czy każdy inwestor musi wypełnić oświadczenie pb-5?

Tak, każdy inwestor planujący budowę na danej nieruchomości musi dostarczyć oświadczenie PB-5 potwierdzające jego prawo do dysponowania tym gruntem.

Czy istnieją szczególne wymagania odnośnie formy oświadczenia?

Tak, oświadczenie powinno być wypełnione czytelnie, zgodnie z prawdą i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania inwestora.

Czy oświadczenie pb-5 można złożyć elektronicznie?

Tak, wiele instytucji dopuszcza składanie oświadczeń w formie elektronicznej, ale należy upewnić się, czy dana instytucja akceptuje tego rodzaju dokumenty.

Czy oświadczenie pb-5 jest ważne tylko w określonym czasie?

Tak, oświadczenie ma swoją ważność, zazwyczaj jest to okres kilku miesięcy od daty jego wystawienia. Należy mieć to na uwadze, zwłaszcza w dłuższych procesach inwestycyjnych.

Zobacz także:

Photo of author

Julian

Dodaj komentarz